نام‌نویسی ١٠٠ نفر برای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها تا پایان روز پنج...

اسفندیار تاجمـــیری با اعلام اینکه تا پایان وقت اداری امروز چهارم فرورین ١٠٠ نفر برای شوراهای اسلامی ثبت نام نموده اند تصــــریح کرد : "از این تعداد ٧۶ نفر برای حــوزه های شهری و ٢۴ نفر برای حوزه ها...

انتخابات ریاست جمهوری ما را از انتخابات شوراها غافل نکند...

کتابچی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد، همبستگی و انسجام آحاد مردم در انتخابات، خطاب به هیات رئیسه جمنا گفت: نباید از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و جوانان مؤمن انقلابی کارآمد که پشتوانه ای برای ...