مداحان نقش الگوسازی و اسطوره سازی از شخصیت های کربلا را جدی بگیرند...

قناد مسئول پیروان عترت و بسیج مداحان برخوار گفت: یک مداح ضمن بیان مظلومیت اهلبیت (ع) باید از شجاعت و شهامت قهرمانان کربلا بگوید؛ به بیان دیگر هم از اسارت حضرت زینب (س) و هم از شهامت او در رسواسازی یز...