تشکیل کارگروه سازماندهی دانش آموزان اتباع خارجی در برخوار+ تصاویر...

تشکیل کارگروه سازماندهی دانش آموزان اتباع خارجی با دعوت از مسئولان ذی ربط با محوریت فرماندار شهرستان، تداوم کارگروه هدایت تحصیلی با هدف راهنمایی و مشاوره و رضایت مندی اولیاء دانش آموزان در پنجمین جلس...

تصویب و اجرای طرح یک فوریتی مجلس بهترین مقابله با نقض عهدهای آمریکا اس...

حاجی دلیگانی تصویب و اجرای طرح یک فوریتی مجلس در اقدام متقابل را بهترین نوع مقابله با نقض عهد برجام و تحریم های جدید آمریکا دانست و گفت: این طرح شامل تقویت فعالیت های سپاه قدس و افزایش قدرت موشکی سپا...

پدر و مادر باید برای فرزند خود تفاوت رشد و غی را تبیین کنند...

فندرسکی تاکید کرد: وظیفه هر پدر و مادری است که فرزند خود را نزد کارشناس اگاه و عالم دینی ببرند که او را نسبت به اصول و عقاید دینی آگاه و روشن کند تا به سبب اجبار پدر و مادر و بدون شناخت دین، از دین گ...