رهبری های هوشمندانه امام خمینی و امام خامنه ای فتنه ها را خنثی کرد...

فرمانده سپاه برخوار: تاکنون فتنه‌هایی از درون و بیرون بر مردم فرود آمده که رهبری‌های هوشمندانه امام خمینی(ره)، و امام خامنه‌ای (مدظلّه‌العالی) و اطاعت و وفاداری مردم سبب خنثی‌سازی آنها شده است....