شاه کلید ورود به گام دوم انقلاب امید به آینده است...

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد گفت: وقتی بخواهیم حرکتی را انجام دهیم و برنامه ای را به انجام برسانیم باید اهداف، استراتژی ها و نقاط ضعف و قوت را مشخص کنیم. حرکت ها و برنام...

حوزه ها و دانشگاه ها، مهمترین مراکزی هستند که باید به موضوع سبک زندگی ...

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد یکی از مفاد مهم بیانیه گام دوم انقلاب را موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی دانست و از لزوم آسیب شناسی آن و ارائه جایگزین مناسب سخن گفت. ...

کسب رتبه های برتر دانشکده علوم قرآنی دولت آباد در هفته خوابگاه های دان...

مسوول امور دانشجویی دانشکده علوم قرآنی دولت آباد گفت: این دانشکده موفق شده در سال 95 و 96 رتبه ی نخست و سال 97 رتبه ی سوم را در میان دانشکده های سراسر کشور در برگزاری هفته ی خوابگاه ها کسب کند....