بسیجیان دانشگاه آزاد دولت آباد به دیدار خانواده شهید حاج حسین معتمدی ر...

 دانشجویان بسیجی خواهر و برادر بسیج شهید همت دانشگاه آزاد دولت اباد امروز با خانواده یکی از دانشجویان و رزمندگان فعال دوران انقلاب و زمان جنگ تحمیلی و شهادت عملیات خیبر در طلائیه دیدار کردند....