لبیک گروه های جهادی بسیج دانشجویی برخوار به ندای رهبر انقلاب/مسئولان ا...

مسئول دفتر بسیج دانشجویی برخوار گفت: با تاکیدات مقام معظم رهبری جهت خدمت رسانی انقلابی به مردم مومن سراسر کشور، بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان برخوار با برگزاری این اردوها گامی به منظور نیل به این...