اولویت اول در اجرای برنامه های اجتماعی، فرهنگی باید اساتید باشد...

دکتر فقیهیان: اولویت اول در اجرای برنامه های اجتماعی، فرهنگی باید اساتید باشد زیرا اگر اساتید تغذیه فرهنگی مناسب شوند می توانند در پرورش نسل آینده ما تاثیر انکار ناپذیری داشته باشند....

ایران، یکی از ۱۰ کشور اول در نفوذ شبکه های اجتماعی است...

به گزارش خبرما، طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد دولت آباد، نشست دانشجویی «فضای سایبری، فرصت ها و تهدیدها» روز یک شنبه با حضور سرهنگ دکتر حسین زاده، جانشین فرماندهی انتظامی و سرهنگ مرتضوی، رئیس پلی...