زمان صدور مدرک تحصیلی موقت فارغ التحصیلان به ۷ روز کاهش یافت...

به گزارش خبرما، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد از کاهش مدت زمان صدور و تایید گواهی نامه تحصیلی موقت فارغ التحصیلان خبر داد و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و تعریف گردش کاری منظم و منسجم...