اساتید دفاع مقدس باید با روحیه بازیگری تدریس کنند...

دکتر نصرآبادی گفت: اساتید دفاع مقدس با روحیه بازیگری، ابتدا باید شخصیت دانشجو را شکل دهند و سپس آنها را هدایت کنند و نتیجه این است که دانشجو صرفا تماشاگر نخواهد بود و ذهن دانشجو را باید بخوانند تا بت...

تدوین نخستین آلبوم مدون آثار «طرح یک» دانشجویان دانشگاه آزاد دولت آباد...

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد با همکاری 14 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری موفق به تدوین نخستین البوم مدون آثار «طرح یک» دانشجویان کارشناسی ارشد این واحد دانشگاهی شدند. ...

ایجاد شرکتهای دانش بنیان، راهی برای کاهش اتکا به درآمد شهریه ای در دان...

کاظمی گفت: ایجاد شرکت های دانش بنیان، طرح های سرمایه گذاری اقتصادی و دوره های آموزشی کوتاه مدت بر اساس رهنمود های جناب آقای دکتر میرزاده از جمله راه های عملی کاهش اتکا به درآمد شهریه ای در دانشگاه آز...