اساتید دفاع مقدس باید با روحیه بازیگری تدریس کنند...

دکتر نصرآبادی گفت: اساتید دفاع مقدس با روحیه بازیگری، ابتدا باید شخصیت دانشجو را شکل دهند و سپس آنها را هدایت کنند و نتیجه این است که دانشجو صرفا تماشاگر نخواهد بود و ذهن دانشجو را باید بخوانند تا بت...

تدوین نخستین آلبوم مدون آثار «طرح یک» دانشجویان دانشگاه آزاد دولت آباد...

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد با همکاری 14 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری موفق به تدوین نخستین البوم مدون آثار «طرح یک» دانشجویان کارشناسی ارشد این واحد دانشگاهی شدند. ...