ایجاد شرکتهای دانش بنیان، راهی برای کاهش اتکا به درآمد شهریه ای در دان...

کاظمی گفت: ایجاد شرکت های دانش بنیان، طرح های سرمایه گذاری اقتصادی و دوره های آموزشی کوتاه مدت بر اساس رهنمود های جناب آقای دکتر میرزاده از جمله راه های عملی کاهش اتکا به درآمد شهریه ای در دانشگاه آز...

۶۰گروه در سوریه در حال جنگ هستند/ وقوع پیشرفت های چشمگیر در سیستم دفاع...

موسوی گفت: با تلاش فرزندان این مرز و بوم بیشتر تجهیزات نظامی مدرن امریکا که در اختیار گروه های تکفیری قرار دارد با تکنولوژی های مدرن در داخل کشور تولید می شود و در سیستم دفاعی کشور پیشرفت های بسیار خ...

ده درصد کاربران فضای مجازی به صورت صحیح از این محیط استفاده می کنند...

رئیس پلیس فتای خراسان رضوی گفت: « ده درصد کاربران فضای مجازی به صورت صحیح از این محیط استفاده می کنند، و هشتاد درصد به صورت کنجکاوی در سایت ها و فضا های آلوده وارد شده و به عنوان کاربر خاکستری اند و ...

امروز جنگ را فرهنگ اداره می کند و سنگر فرهنگ، دانشگاه است...

حجت الاسلام راشد یزدی گفت: زمانی سنگر جنگ جامعه که برقراری صلح به عهده آن بود به دلاور مردان و ادوات جنگی سپرده شده بود، اما امروز مسیر تغییر کرده و نگاه ها به دانشگاه است و الان به جای قدرتهای مثل ن...

علم اهرمی است که ما می توانیم با آن راه صد ساله را یکساله طی کنیم...

امام جمعه موقت اصفهان در رابطه با ادای دین اساتید گفت: ما در هر پستی که هستیم باید دین خود را ادا کنیم و هیچ عبادتی بالاتر از تعلیم وتعلم نیست و علم اهرمی است که ما می توانیم با آن راه صد ساله را یکس...