تدوین نخستین آلبوم مدون آثار «طرح یک» دانشجویان دانشگاه آزاد دولت آباد...

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد با همکاری 14 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری موفق به تدوین نخستین البوم مدون آثار «طرح یک» دانشجویان کارشناسی ارشد این واحد دانشگاهی شدند. ...

ایجاد شرکتهای دانش بنیان، راهی برای کاهش اتکا به درآمد شهریه ای در دان...

کاظمی گفت: ایجاد شرکت های دانش بنیان، طرح های سرمایه گذاری اقتصادی و دوره های آموزشی کوتاه مدت بر اساس رهنمود های جناب آقای دکتر میرزاده از جمله راه های عملی کاهش اتکا به درآمد شهریه ای در دانشگاه آز...

۶۰گروه در سوریه در حال جنگ هستند/ وقوع پیشرفت های چشمگیر در سیستم دفاع...

موسوی گفت: با تلاش فرزندان این مرز و بوم بیشتر تجهیزات نظامی مدرن امریکا که در اختیار گروه های تکفیری قرار دارد با تکنولوژی های مدرن در داخل کشور تولید می شود و در سیستم دفاعی کشور پیشرفت های بسیار خ...