افزایش تعداد رشته های دانشگاه آزاد دولت آباد به ۴۱ رشته...

کاظمی گفت: دانشگاه آزاد دولت آباد با بیش از 3500 نفر دانشجو و امکانات و زیرساخت های آموزشی، پژوهشی مناسب گام هاي موثري در راستاي توسعه رشته‌های جدید برداشته که با مصوبات اخیر، تعداد رشته های اين واحد...

بازدید دانشجویان دختر دانشگاه آزاد دولت آباد از مناطق علمیاتی جنوب کشو...

دانشجویان دانشگاه آزاد دولت آباد طی اردوی چند روزه از مناطق عملیاتی همچون اروند کنار عملیات والفجر ۸، شلمچه، خین، پاسگاه زید، طلائیه، هویزه و در پایان فکه و فتح المبین بازدید کردند....