وجود ۲۳ فضای تخریبی فرهنگی و ورزشی در شهرستان برخوار...

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز برخوار گفت: در مجموع 23 فضای آموزشی تخریبی در دولت آباد، خورزوق، دستگرد، حبیب آباد، سین، کمشچه، محسن آباد، شاپورآباد، علی آباد ملاعلی، پروانه، مرغ، دنبی و علی آبادچی وجو...

کسانی که هنوز تمایل به ارتباط با آمریکا دارند، یکبار هم به درستی قرآن ...

امام جمعه دستگرد گفت: قرآن کریم در مورد مبارزه با استکبار و زیر بار غیرمسلمانان نرفتن صحبت های بسیاری دارد، بنا بر این آن افرادی که مایل هستند هنوز با امریکا ارتباط داشته باشند، نشان دهنده این است که...