۹ قسم از عبادت طلب روزی حلال است

امام جمعه دستگرد گفت: پیغمبر اکرم (ص) فرمودند: عبادت 10 قسم است که 9 قسم عبادت طلب روزی حلال است یعنی اگر کسی تمام همتش این باشد که نان حلال به خانه ببرد، دروغ نگوید، کم کاری نکند،طبق فرموده پیغمبر ...

تفکر شیرازی، آن روی سکه داعش است

امام جمعه دستگرد گفت: تکفیری های اهل سنت و داعش به جای اینکه اولویت اول خودشان را اسرائیل بدانند که قرآن دشمن بودن آن را تصریح فرموده، تفکرشان این است که اول با شیعه مبارزه کنند و بعد به سراغ اسرائی...

آماده سازی خانه تاریخی حیدریان دستگرد برای بازدید شهروندان و مسافران ن...

مسئول روابط عمومی شهرداری دستگرد از پروژه آماده سازی خانه تاریخی حیدریان به منظور استقبال و بازدید علاقه مندان و مسافران نوروزی در آستانه سال نو و آغاز سفرهای نوروزی خبر داد....