سردار فضلی: ترویج فرهنگ غنی دفاع مقدس آینده کشور را بیمه می کند/تصاویر...

فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) گفت: یاد شهدا و یادآوری رشادت های شهدا در جنگ ادای دین به شهدا است و ترویج و انتشار فرهنگ غنی دفاع مقدس آینده کشور را بیمه می کند....

بررسی مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دستگرد برخوار در جلسه شو...

گزارش مغایرت اساسی شهر دستگرد موضوع الحاق به محدوده شهری در هفتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سالجاری مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضا، مقرر شد تا طرح فوق باردیگر به کمیته فنی شورا رف...