یاد مرگ از نگاه قرآن/ تعبیر جالب آیت الله جوادی آملی از مرگ...

امام جمعه دستگرد گفت: آیت الله جوادی آملی ( حفظه الله ) تعبیر جالبی دارند که قرآن فرموده است: شما مرگ را می چشید، مرگ را می چشید نه اینکه مرگ و مردن شما را نابود می کند بلکه شما مرگ را نابود می کنید ...

وعده خداوند درباره انفاق در قرآن/صداقت و عزت نفس از آثار «توکل» است...

وعده پروردگار درباره انفاق این است که اگر شما اضافه مالتان را در راه خدا انفاق کردید، هم باعث بخشش و گذشت از گناهان قبلی می شود و هم به مالتان اضافه می شود؛ بنا بر این کسی که به خدا توکل دارد وعده خ...