رسانه های امت اسلامی به جای آخرت گرایی، مردم را به طرف دنیا گرایی سوق ...

حجت الاسلام قربانی امام جمعه دستگرد گفت: رسانه های امت اسلامی به جای آخرت گرایی، مردم را به طرف دنیا گرایی سوق می دهند؛ این همان بلیه ای است که از غرب به طرف ما آمده و رهبر معظم انقلاب آن گوشزد کرده ...