وعده خداوند درباره انفاق در قرآن/صداقت و عزت نفس از آثار «توکل» است...

وعده پروردگار درباره انفاق این است که اگر شما اضافه مالتان را در راه خدا انفاق کردید، هم باعث بخشش و گذشت از گناهان قبلی می شود و هم به مالتان اضافه می شود؛ بنا بر این کسی که به خدا توکل دارد وعده خ...

مراقب جنگ فرهنگی دشمن باشیم/ اعتماد ملت با کاهش تشریفات دولت جلب می شو...

امام جمعه دستگرد گفت: انتظار مردم از دولت این است که صرفه جویی و پرهیز از اشرافی گری را در کار خود شروع کنند بعد بگویند مردم یارانه نگیرید، چرا که وقتی مردم می بینند برای کارهای اشرافی بودجه وجود دار...

۷۰ هزار نفر از مردم برخوار نگران وضعیت قطار سریع السیر اصفهان هستند...

نماینده برخوار طی تماس تلفنی با معاون عمرانی استاندار اصفهان، بر ضرورت فوری رسیدگی به اعتراض مردم شهرهای دولت آباد و دستگرد در خصوص مسیر قطار سریع السیر تهران - اصفهان تأکید کرد و خواستار رسیدگی و با...