آغاز عملیات بهسازی پیاده روهای شهر دستگرد/تحویل بلوک فرش رایگان به شهر...

شهردار دستگرد گفت: با درخواست شهروندان و بازدید کارشناسان شهرداری از محل در صورت تایید، شهرداری به شهروندان بلوک فرش رایگان تحویل داده و متقاضیان با نظارت کارشناسان شهرداری آن را اجرا می کنند....

مسیر قطار سریع‌السیر اصفهان-تهران در محدوده دولت‌آباد و دستگرد باید تغ...

نماینده مردم برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: مسیر عبور قطار سریع‌السیر اصفهان-تهران از بین دولت‌آباد و دستگرد به علت تقسیم شهرهای در مسیر به دو بخش باید تغییر کند....