گره ای که به دست نماینده شهرستان باز می شود/قیر جاده دولت آباد-اصفهان ...

سخنگوی شورای شهر دولت آباد گفت: امیدواریم نماینده مردم شهرستان به دنبال اختصاص قیر یارانه ای برای محورهای طولانی حبیب آباد-اصفهان ، خورزوق -اصفهان و همچنین کمشچه -حبیب آباد برای مسیر پرتردد دولت آباد...

مالکان زمینهای واقع در طرح های عمرانی، باید به قانون احترام بگذارند...

آزادسازی مسیرهایی که در طرح های عمرانی شهرداری ها قرار دارد و در طرح جامع و یا تفصیلی مصوب گردیده است، هیچ گونه ارتباطی با تفکیکی های اطراف آن ندارد و باید به صورت ریالی و طبق نظر کارشناس رسمی دادگست...