قوه قضائیه به شدت با موضوع رقص دختران در دانشگاه برخورد کند...

امام جمعه دولت آباد گفت: تقاضای همه متدیّنین و تقاضای ما این است که قوّه قضائیه بشدّت با موضوع رقص دختران برخورد کند، تعارف هم نباید داشته باشند و هر فردی چه روحانی، چه غیر روحانی. چه مسئول باشد، چه ...

بازدید کارشناسان آموزش و پرورش استان از وضعیت مدارس برخوار /تصاویر...

سرگروهای آموزشی استان و کارشناسان اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی با هدف تحقق برنامه عملیاتی اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان اصفهان، از برخی مدارس شهرستان برخوار بازدید کردند....