سایه «دیوار نامهربانی» بر روی چهره فقرا در دولت آباد+ تصاویر...

همزمان با شکل گیری دیوار مهربانی در کشور، شهر دولت آباد نیز در کنار دیگر شهرها دیواری مهربانی را برپا کرد تا سایه ای از این دیوار بر صورت فقرای شهر بیفتد و آفتاب سوزان گرانی آن ها را نسوزاند....

بدرقه دانش آموزان برگزیده قرآنی برخوار برای اعزام به مسابقات استان+ تص...

تعداد 53 نفر از دانش آموزانی که رتبه های اول مرحله ی منطقه ای در مسابقات قرآنی و معارف را به خود اختصاص داده بودند، با بدرقه ی مسئولان آموزش و پرورش شهرستان به مرحله ی استانی اعزام شدند....

توقف روی خط عابر پیاده، ممنوع!

خط‌کشی‌های عابرپیاده از مهم‌ترین علائم ترافیکی هستند که هر روز بسیاری از ما چه سواره و چه پیاده از روی آنها رد می‌شویم، اما این خط‌کشی‌ها از سوی برخی شهروندان آنچنان که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد ...