زکات فطریه خود را فقط به مراکز دارای مجوز بسپارید/ساماندهی جمع آوری زک...

شاه نظری با اشاره به این که ابتدا نیاز به تهیه مجوز به منظور جمع آوری زکات برای سایر ارگان ها و نهادهای مسئول دارای مجوز در جمع آوری زکات فطریه است، متذکر شد: صرفا مراکزی امکان جمع آوری زکات فطریه ر...

کمبود مراکز نگهداری شبانه روزی معتادین در برخوار/ تاکید فرماندار بر را...

تاجمیری با اشاره به کمبود مراکز نگهداری شبانه روزی معتادین از اداره بهزیستی شهرستان خواست ضمن تسریع در راه اندازی مجدد مرکز ترک اعتیاد رویش سبز دولت آباد زمینه ایجاد یک مرکز جدید توسط متقاضی توانمند ...

تلاش آمریکا و اسرائیل برای اتحاد دوباره با کشورهای عربی بی فایده است...

محمودآبادی گفت: آمریکا، عربستان و اسرائیل انتظار داشتند همۀ آن کشورهایی که در آن ائتلاف شرکت داشتند آن کشورها حمایت بکنند عراق حمایت نکرد، ترکیه از عربستان حمایت نکرد، کشورهایی مثل کویت که انتظار می ...