نمایندگان مجلس با بصیرت یاد و راه شهید مدرس را زنده نگه‌ دارند...

امام جمعه برخوار با بیان اینکه شهید مدرس مورد تعظیم و تأیید حضرت امام (ره) بود، گفت: نمایندگان مجلس باید با الگو قرار دادن شهید مدرس با بصیرت یاد و راه این شهید عزیز را در عمل زنده نگه‌ دارند....