در پنج نقطه از شهرستان راهپیمایی روز جهانی قدس برگزار می شود...

فرماندار برخوار گفت: امسال همزمان با روز جهانی قدس در پنج شهر دولت آباد، حبیب آباد، کمشچه ، دستگرد و خورزوق در شهرستان برخوار از ساعت ۱۱ راهپیمایی به طرف مصلی های برگزاری نماز جمعه برگزار می شود....