فرازهایی از وصیت نامه شهید اکبر فتاحی

خبرما: انالله و انا الیه راجعون هم اکنون که این چند کلام را آغاز می‌کنم زمانی است که چند لحظه تا حمله بر علیه صدامیان کفار باقی مانده است. جمله اول راجع به پدر و مادر، خواهران و برادران نور چشمانم پد...

مختصری از زندگی سردار شهید علی داوری

خبرما: سردار شهید علی داوری به سال ۱۳۳۶کودکی در خانواده ای نسبتا متوسط در دولت آباد اصفهان چشم به جهان گشود. به قولی او چنان هوشیار بود که کمتر کودکی را می توانست چنان یافت. نام پدرش حسین ونام مادرش ...