عضو کمیسیون تلفیق؛ افزایش واقعی قیمت بنزین ۸۵ درصد است نه ۳۳ درصد...

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تأکید بر اینکه معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در جلسات این کمیسیون فقط به بیان کلیات برنامه دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازد، گفت: افزایش واقعی قیمت حامل‌های انرژی در س...