جمع آوری و ارسال کتب قرآنی به مناطق محروم/ مردم با ارسال کتب قرآنی خود...

مؤسسه مهد قرآن کریم دولت آباد با همکاری مؤسسه فرهنگی عمرانی مسجدسازان الزهرا (س) اصفهان در اقدامی خلاقانه و نیکوکارانه اقدام به جمع آوری و توزیع کتب قرآن در مناطق محروم و استان های مرزی کشور کرده ان...

نمایندگان شورا، نمایندگان شهرداری نیستند/از هرگونه نقد سازنده در مسیر ...

داوری گفت: نمایندگان شورا تعامل و همکاری با بزرگان و افراد موثر شهر را نباید فراموش کنند و متصور باشند چون برگزیده شده اند پس از نظارت دیگران محفوظند و سایرین حق ندارند آن ها را نقد کنند....

شورای شهر دولت آباد از مشکلات قبلی عبرت بگیرند/ یکی از مشکلات برخوار، ...

محمودآبادی تاکید کرد: هم مردم باید از شورای شهر حمایت کنند و هم اعضای شورا باید با برنامه قوی شهر را به پیش ببرند و از مسائل و مشکلاتی که قبلاً بوده عبرت بگیرند و نگذارند تکرار شود....