مخفی کردن اسناد اقتصادی جای تعجب دارد!

انصاری پور ادامه داد: وقتی امام علی(ع) می فرمایند من هیچ چیز را از شما مخفی نمی کنم، جز اسرار نظامی را؛ جای تعجب است که برخی مسوولان نظام برخی اسناد و قراردادهای نفتی را که اقتصاد و معیشت مردم به آن ...