برنامه های هفته فرهنگی اجتماعی برخوار اعلام شد/ لزوم همکاری بیشتر مسئو...

صابری رئیس اداره ارشاد برخوار اجرای برنامه سوگواره تعزیه، شب شعر، تئاتر، برگزاری تور های برخوار گردی، نمایشگاه کتاب و نمایشگاه آثار هنرمندان شهرستان در زمینه های هنر های تجسمی را به عنوان برنامه های ...

فرهنگ شهرستان بهای جیب زیاده خواهان!

از منتخبین ملت اعم از نماینده انقلابی مجلس شورای اسلامی و شورای جوان و ان شاء الله ارزشی و انقلابی شهر دولت آباد تقاضا داریم به این معضل مهاجرت بی رویه به شهر دولت آباد که هویت شهر را هدف قرار داده ...