اعتراض شهرداران به سهم کم عوارض آلایندگی در برخوار...

در جلسه شورای شهرستان مقرر شد آلایندگی شهرستان توسط کارشناسان مجددا بررسی شود، همچنین مقرر شد نماینده شهرستان جلسه ای با زهرایی رئیس محیط زیست استان برگزار و این موضوع را مطالبه، میزان سهم عوارض آلود...

برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی لازم است دانش آموزان مهارت های زندگی ...

احمدی در همایش شورای دانش آموزی با شرکت روسای شورای دانش آموزی و فعالین شورای دانش آموزی برخوار، دانش آموزان را به آموزش و فراگیری مهارت های زندگی در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی دعوت کرد....

با کسب مهارت در رشته های دیگر قرآن، شروع به حفظ کنید/قرآن باعث دگرگونی...

تجربه ای که من به دست آوردم این است که علاقه مندان ابتدا در رشته های تجوید، صوت و لحن، ترجمه و صرف و نحو به حد کافی مهارت کسب کنند و پس از آن شروع به حفظ قرآن کنند؛ چراکه هم برای تسلط در آینده و هم ب...