وقتی دنیا به جای ابزار، هدف شد، مردم امام حسین (ع) را هم می کشند...

استادحوزه و دانشگاه گفت: دنیا مانند ماری است که ظاهری زیبا دارد اما اگر از آن غافل شویم ممکن است انسان را نابود کند و شیطان دنیایی که یک ابزار است برای قرب به خدا و سکوی پرتاب انسان، را تبدیل به یک ...

رئیس جمهور با موضوع رفراندوم می خواهد مردم را به حاشیه بکشاند/ کار کنی...

امام جمعه دولت آباد تصریح کرد: کسی که مسئول مملکت است می خواهد مردم را به حاشیه بکشاند اما مردم به حاشیه نمی روند، مردم مطالبات اقتصادی خود را می خواهند، مردم رای دادند که کار شود و برای رفع مشکلاتشا...