مخفی کردن اسناد اقتصادی جای تعجب دارد!

انصاری پور ادامه داد: وقتی امام علی(ع) می فرمایند من هیچ چیز را از شما مخفی نمی کنم، جز اسرار نظامی را؛ جای تعجب است که برخی مسوولان نظام برخی اسناد و قراردادهای نفتی را که اقتصاد و معیشت مردم به آن ...

زمانی سنگرساز در پیشانی دشمن بودم/ مسئولان برای تسهیل روند تهیه داروها...

انتظار من از مسئولان این است که برای ما شرایطی را فراهم کنند تا ما بتوانیم داروهای مورد نیازمان را راحت تر تهیه کنیم؛ چرا که در زمان هایی که دچار عوارض موج گرفتگی و یا شیمیایی می شوم در وضعیت بسیار ن...

به کسانی رأی بدهید که اجازه نمی دهند کشور به دست شرق و غرب بیفتد...

محمدی گفت: اهمیت انتخابات شوراها کمتر از اهمیت انتخابات ریاست جمهوری نیست؛ بنا بر این لازم است شورای فعلی در مدت زمان باقیمانده نسبت به تکمیل نواقص اقدام کنند تا مردم نسبت به شوراهای اسلامی شهر دلگرم...