تشکیل کارگروه سازماندهی دانش آموزان اتباع خارجی در برخوار+ تصاویر...

تشکیل کارگروه سازماندهی دانش آموزان اتباع خارجی با دعوت از مسئولان ذی ربط با محوریت فرماندار شهرستان، تداوم کارگروه هدایت تحصیلی با هدف راهنمایی و مشاوره و رضایت مندی اولیاء دانش آموزان در پنجمین جلس...

پدر و مادر باید برای فرزند خود تفاوت رشد و غی را تبیین کنند...

فندرسکی تاکید کرد: وظیفه هر پدر و مادری است که فرزند خود را نزد کارشناس اگاه و عالم دینی ببرند که او را نسبت به اصول و عقاید دینی آگاه و روشن کند تا به سبب اجبار پدر و مادر و بدون شناخت دین، از دین گ...