زندگی نامه مرحوم آیت اله شیخ حیدرعلی محقق آدرمنابادی...

آيت اللّه‏ شيخ حيدر علي محقق آدرمنابادي به سال 1293 شمسي در آدرمناباد ـ حدودا پانزده كيلومتري شمال شرقي اصفهان و از روستاهاي منطقه برخوار كه امروزه محسن آباد ناميده مي ‏شود ـ پا به عرصه وجود گذارد....