قول مسئولان برای حل مشکلات امامزاده عبدالمؤمن حبیب آباد...

جلسه مشترک هیئت امناء امامزاده عبدالمومن حبیب آباد با مسئولان برگزار و مقرر شد اقدامات لازم درباره توسعه گلزار شهدای حبیب آباد، تکمیل دیوار گلزار شهیدان، شروع عملیات ساختمانی و ... در اسرع وقت انجام ...