قابل توجه کلیه پرسنل شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار...

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شهرستان برخوار “خبرما”، طبق اطلاعیه شبکه بهداشت و درمان برخوار؛ این شبکه در نظر دارد در راستای استقرار نظام جامع پیشنهادات جهت افزایش نوآوری، خلاقیت و بهره وری...