تکذیب برخی شایعات توسط امام جمعه حبیب آباد/ از عموم مردم برای حضور حدا...

مؤمنی گفت: بنده هیچ گونه مخالفتی با برگزاری مراسم تشییع و تدفین شهید در حبیب آباد ندارم و از همه مردم شهرستان دعوت می کنم در مراسم تشییع و تدفین پیکر شهید حمید خادمی حضور حداکثری داشته باشند....