مشارکت خیران حبیب آباد در احداث و تجهیز پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی...

با اینکه خیران در سال های اخیر با کمک های خود به فوریت های پزشکی استان اصفهان، بار سنگینی از دوش این مراکز برداشته اند اما هنوز هم تمام پایگاه های اورژانس 115 شهر اصفهان از داشتن ساختمان محرومند و حل...

رئیس جمهور منتخب برای تحقق وعده های انتخاباتی کابینه ای جوان و ‌کارآمد...

امام جمعه حبیب آباد گفت:‌ امیدواریم بعد از انتخابات شکوهمند و حضور باشکوه مردم، رییس جمهور منتخب برای تحقق وعده های انتخاباتی در دولت دوازدهم کابینه ای جوان و ‌کارآمد تشکیل دهد و برای مردم و قشر ضعیف...