کمک ۱۰ میلیارد ریالی خیران برخوار در برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت+ تص...

به همت خیرین شهرستان برخوار مبلغ 10میلیارد ریال در برنامه ضیافت شبکه پنج سیمای استان اصفهان به منظور آزادی بیش از 37نفر از زندانیان جرائم مالی غیرعمد جمع آوری و تحویل ستاد دیه استان شد....

بررسی ساختار فعل در گویش خورزوقی

گویش مردمان برخوار (خورزوق، گز و کمشچه) جزء گروه جنوب غربی گویش های ایران مرکزی است. گویش خورزوقی با داشتن واژگان اصیل و کهن پارسی از ذخایر فرهنگی، معنوی شهرستان برخوار است....