%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%da%86%db%8c

استاندار در انتخاب فرماندار برخوار، روحیات مردم را در نظر بگیرد...

کتابچی گفت: انقلابی بودن، انقلابی ماندن و انقلابی گری مردم شهیدپرور برخوار جزء روحیات آن ها است و شایسته است فردی به عنوان فرماندار برخوار انتخاب شود که هم جهت مردم باشد یا حداقل شهرستان را دچار تنش ...