انتظار برخواری ها برای تکمیل شبکه فاضلاب همچنان ادامه دارد…...

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان: از سال 1377 اجرای پروژه شبکه فاضلاب شهرهای خورزوق، دستگرد، دولت آباد عملیاتی شده بود که به علت محدودیت منابع مالی تاکنون اجرای این پروژه ها به سرانجام نرسید به طوریکه...