بازدید مسئولان از سالن فجر اسلام آباد/مشکلات به زودی حل می شود...

مسئولان طی بازدید از سالن فجر اسلام آباد با مشکلات این سالن مانند دیوار ورزشگاه و دوربین های بیرون سالن مطلع شده و این قول را دادند که جلسه ای با اعضای شورا برگزار کرده و این مشکلات را مورد بررسی قرا...