ایستگاه تقلیل فشار گاز (CGS) کمشچه و ۱۷ کیلومتر خط انتقال گاز در برخوا...

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: 17 کیلومتر خط انتقال گاز 16 اینچی و ایستگاه تقلیل فشار گاز ' سی جی اس ' 200 هزار متری کمشچه با هزینه ای بیش از 240 میلیارد تومان در ناحیه گازرسانی شهرستان برخوار ر...

ساختمان اداری جدید اداره گاز دولت آباد به بهره برداری می رسد...

سیدمصطفی علوی افزود: گازرسانی به روستای بالا عباس آباد کاشان ، ایستگاه TBS مرحله دو ناجی آباد و شهرک صنعتی بهارستان کاشان و ساختمان اداری جدید اداره گاز دولت آباد از توابع شهرستان برخوار از دیگر طرح ...