پست برق سیار در شهرک صنعتی کمشچه و دستگاه ترانسفور ماتور ۱۰۰کاواو در ب...

مدیر امور برق شهرستان برخوار: راه اندازی این پست برق سیار در شهرک صنعتی کمشچه سبب پایداری شبکه های برق رسانی، ایجاد ظرفیت های جدید، رفع افت ولتاژ، و کاهش بار 600 آمپری از پست برق دولت آباد شده است....

در پنج نقطه از شهرستان راهپیمایی روز جهانی قدس برگزار می شود...

فرماندار برخوار گفت: امسال همزمان با روز جهانی قدس در پنج شهر دولت آباد، حبیب آباد، کمشچه ، دستگرد و خورزوق در شهرستان برخوار از ساعت ۱۱ راهپیمایی به طرف مصلی های برگزاری نماز جمعه برگزار می شود....