۹ دی چه روزی است؟

تحلیل میرسلیم از ‌‌فتنه ۸۸ در روز ۹ دی ۸۸ چه گذشت؟ +تصاویر رهبری امام خامنه ای و نجات نظام از فتنه مستند چشم کور فتنه !! خط قرمز، رزمنده جانباز است یا فتنه‌گر؟! فراموش نمی کنیم پوسترهای زیبای ۹ دی /س...