کارگروه مواد مخدر شهرستان برگزار شد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شهرستان برخوار؛ «خبرما»، محمدرضا عبدانی فرماندار برخوار در کارگروه مواد مخدر شهرستان برخوار گفت: با توجه به کاهش سن اعتیاد در جامعه و افزایش اعتیاد در دانش آموزان و دانشجو...