گردهمایی بررسی مشکلات کمبود مشاور در مدارس متوسطه شهرستان برگزار شد +ع...

گردهمایی بررسی مسائل و مشكلات كمبود مشاور در مدارس متوسطه اول و كارگاه آموزشی توانمند سازی مشاوران شهرستان برخوار روز چهارشنبه با موضوع مدیریت خدمات راهنمایی و مشاوره در مدارس برگزار شد. ...

کارگروه مواد مخدر شهرستان برگزار شد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شهرستان برخوار؛ «خبرما»، محمدرضا عبدانی فرماندار برخوار در کارگروه مواد مخدر شهرستان برخوار گفت: با توجه به کاهش سن اعتیاد در جامعه و افزایش اعتیاد در دانش آموزان و دانشجو...