اجرای طرح مجازی حفظ قرآن در برخوار/ شش امامزاده شهرستان، میزبان محفل ا...

فاضلی گفت: در شش امامزاده شهرستان برخوار شامل: امامزاده محمود دولت آباد، امامزاده سیدکمال الدین حسینی شهر سین، امامزاده ادهم دستگرد، ابوالحسن کمشچه، عبدالمؤمن حبیب آباد و سلطان حضرت شهر خورزوق در شب ...