حاجی دلیگانی: با آزادسازی نرخ نان کمشچه موافق نیستم...

به گزارش خبرما، حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به جلسه کارگروه هدایت و مدیریت آرد و نان استان مبنی بر روند آزادسازی قیمت آرد و پخت نان در شهر کمشچه شهرستان برخوار، اظهار داشت: زمانی که در جریان این خب...