داشتن روحیه انقلابی گری، وظیفه امروز ما/ تاکید رهبر معظم انقلاب، عدم ت...

سردار تشکری با تاکید بر داشتن روحیه انقلابی گری، افزود: رهبر معظم انقلاب مشخصه های عنصر انقلابی و روحیه انقلابی گری را در پایبندی به مبانی ارزش های اسلامی و انقلابی، هدفگیری آرمان های انقلابی و همت ب...