اقدامات تحسین برانگیز مدیر یکی از مدارس برخوار در جذب کمک های مردمی+ ت...

مدیر دبیرستان شهدای زمان آباد توانسته است با اتکا بر توان و اراده و پشتکار و البته بهره گیری از کمک های مردمی و بدون حمایت نهادهای دولتی؛ در عرض کمتر از یک سال، تحولی کامل در مدرسه ایجاد کرده و با تج...

مردم برعکس مسئولان در امتحانِ کمک به زلزله زدگان سربلند بیرون آمدند...

یک استاد حوزه گفت: خداوند انسان ها را به ترس، گرسنگی، نقص در مال، نقص در جان و نقص در ثمرات امتحان می کند که مصداق نقص در مال همین کمک به زلزله زدگان است که مردم در این امتحان سربلند شدند ولی متاسفان...