۷۷ درصد واحدهای صنفی محسن آباد، دارای پروانه کسب هستند...

رحیمی گفت: بر اساس قوانین نظام صنفی اولین تکلیف هر واحد صنفی قبل از شروع به فعالیت، اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه است و در مقابل اتحادیه های صنفی نیز در قبال واحدهای صنفی وظایفی دارند که یکی ...

آغاز زندگی مشترک با چاشنی لعن و نفرین مردم/ مسئولان آسیب های متعدد کار...

آسیب های فراوان کاروان های عروسی از آلودگی صوتی فراوان، مزاحمت برای شهروندان، استفاده از مواد محترقه و... از جمله مطالبات جدی شهروندان برخوار از مسئولان است که درخواست دارند هر چه سریعتر به این موضوع...