روشنگری و معرفی معارف اهل بیت، وظیفه مهم روحانیون در جامعه امروز...

محمودآبادی گفت: حضرت امام هادی (ع) می فرمایند: اگر علمای دینی نبودند مردم منحرف می شدند و از دین برمی گشتند، بنا بر این امروز باید روحانیت محکم تر از گذشته نقش روشنگری و معرفی معارف اهل بیت علیهم ال...

آمار نهایی ثبت نام داوطلبان شوراها در برخوار/۲اردیبهشت زمان اعلام نتای...

تاجمیری تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان برخوار را ۲۳۱ نفر عنوان کرد و گفت: تعداد ۱۶۹ نفر از این شمار برای شوراهای اسلامی شهر و ۶۲ نفر برای شوراهای اسلامی روستا اعلا...