ترویج خرافات با نفوذ در اشعار مادحین، حربه دشمن برای تخریب امام حسین (...

معلمی گفت: دشمن برای تخریب امام حسین (ع) از روش ترویج خرافات استفاده می کند با نفوذ در اشعار مداحان و سخنوران که در این خصوص وظیفه مادحین و سخنوران است که با بصیرت و دقت عمل کنند و اسیر حربه های دشمن...