فقط با جهاد فرهنگی و استفاده از ظرفیت تمام دستگاه ها می توان از این مق...

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج برخوار در جمع مدیران، معاونین پرورشی و مشاورین مدارس شهرستان برخوار با اشاره به شعار سال، به تشریح سیاست ها و رویکرد های فرهنگی – تربیتی سپاه برخوار پرداختند....