سفر مشاور وزیر و مدیر کل امور استان های وزارت جهاد کشاورزی به شهرستان ...

در پی دعوت نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، محمود فتاح الجنان روز جمعه ۲۲/۹/۱۳۹۲ ساعت ۹ صبح وارد شهرستان برخوار شد و در جلسه ای با حضور مسئولین و نمایندگا...