photo_2017-01-16_23-07-35

شوراهای دانش آموزی بستر ساز مشارکت اجتماعی نسل های آینده کشور...

تاجمیری گفت: شوراهای دانش آموزی می تواند زمینه ساز مشارکت و جامعه پذیری اجتماعی، توانمند سازی دانش آموزان و تقویت مسئولیت پذیری در آنان باشد و ایفای نقش مشورتی و اجرایی در قالب این شورا زمینه ساز تقو...
photo_2017-01-15_20-34-35

بازدید مسئولان از سالن فجر اسلام آباد/مشکلات به زودی حل می شود...

مسئولان طی بازدید از سالن فجر اسلام آباد با مشکلات این سالن مانند دیوار ورزشگاه و دوربین های بیرون سالن مطلع شده و این قول را دادند که جلسه ای با اعضای شورا برگزار کرده و این مشکلات را مورد بررسی قرا...