نباید بگذاریم دشمن از آب گل آلود ماهی بگیرد/ ماجرای کمک عربستان به فرز...

امام جمعه دولت آباد گفت: نارضایتی و انتقاد ما از بعضی از مسئولین جای خود دارد و بحق هم هست و باید به آنها اعلام کنیم ولی نباید بگذاریم که دشمن از آن سوء استفاده کند، چرا که دشمن دلسوز ما نیست، او می ...