جمع آوری کمک های مردم برخوار به مردم زلزله زده غرب کشور/تصاویر...

مردم می توانند با مراجعه به پایگاه های بسیج شهرستان کمک های خود را به دست مردم زلزله زده برسانند، همچنین حوزه بسیج امام حسین (ع) در راستای کمک به مردم زلزله زده غرب کشور اقلام و کمک های نقدی و غیرنق...