دامپزشکی نقش بسزایی در تامین امنیت غذایی و سلامت عمومی جامعه ایفا می ک...

فرماندار برخوار در بازدید از شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار ضمن اشاره به این موضوع که خدمات دامپزشکی در عرصه بهداشت، سلامت و امنیت غذایی جامعه متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته گفت: نمی توان از نقش تا...