کمک ۴۵۰ میلیون تومانی خیرین برخوار برای آزادی زندانیان نیازمند شهرستان...

اولین نشست مشارکت خیرین شهرستان برخوار در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد که در آن خیرین شهرستان برخوار مبلغی معادل ۴ میلیارد و پانصد میلیون ریال برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و مالی شهرست...

زکات فطریه خود را فقط به مراکز دارای مجوز بسپارید/ساماندهی جمع آوری زک...

شاه نظری با اشاره به این که ابتدا نیاز به تهیه مجوز به منظور جمع آوری زکات برای سایر ارگان ها و نهادهای مسئول دارای مجوز در جمع آوری زکات فطریه است، متذکر شد: صرفا مراکزی امکان جمع آوری زکات فطریه ر...

کمبود مراکز نگهداری شبانه روزی معتادین در برخوار/ تاکید فرماندار بر را...

تاجمیری با اشاره به کمبود مراکز نگهداری شبانه روزی معتادین از اداره بهزیستی شهرستان خواست ضمن تسریع در راه اندازی مجدد مرکز ترک اعتیاد رویش سبز دولت آباد زمینه ایجاد یک مرکز جدید توسط متقاضی توانمند ...