تلاش آمریکا و اسرائیل برای اتحاد دوباره با کشورهای عربی بی فایده است...

محمودآبادی گفت: آمریکا، عربستان و اسرائیل انتظار داشتند همۀ آن کشورهایی که در آن ائتلاف شرکت داشتند آن کشورها حمایت بکنند عراق حمایت نکرد، ترکیه از عربستان حمایت نکرد، کشورهایی مثل کویت که انتظار می ...

سوسوی چراغ روزه داری در برخوار/ مسئولان! جلوی روزه خواری علنی را بگیری...

در این ماه پربرکت که روزه بر فرد مسلمان واجب است، خوردن و آشامیدن در مقابل انظار عمومی نادیده گرفتن حقوق شهروندان و هنجارشکنی اجتماعی محسوب می شود که لازم است تمهیداتی در این خصوص از طرف مسئولان اندی...

نبود دفتر ثبت طلاق در شهرستان برخوار!

تاجمیری از نبود دفتر ثبت طلاق در شهرستان انتقاد کرد و گفت: هر چند پدیده طلاق یکی از آسیب های اجتماعی و امری ناپسند تلقی می شود اما نبود دفتر ثبت طلاق در شهرستان نیز غیر قابل قبول بوده و این نقیصه با ...