افتتاح دو کمپ ترک اعتیاد در برخوار/جذب ۵میلیارد تومان از اعتبار ساخت ب...

سرپرست فرمانداری شهرستان برخوار اظهار کرد: افتتاح ساختمان مرکزی شرکت گاز شهرستان برخوار، افتتاح دو کمپ ترک اعتیاد، کلنگ زنی ایجاد زورخانه یا همان ورزش باستانی (پهلوانی)، ایجاد چند طرح دامداری و تأسیس...

مانند دوران امیرالمؤمنین دزدی را فرد دیگری می کند، فحش ها را به دیگری ...

استاد حوزه عنوان کرد: امروز برخی از افراد در رسانه های خارجی و برخی شبکه های اجتماعی با کمال بی شرمی، رهبری را در این جریان مقصر می دانند در حالی که رهبر انقلاب چندین سال است که شعار سال را شعارهای ا...