پیگیری استمهال وام های کشاورزان و افزایش چارت اداری جهاد کشاورزی برخوا...

مشاور وزير و مدير كل امور استانهاي وزارت جهاد كشاورزي در بازديد از ساختمان جهاد كشاورزي شهرستان برخوار گفت:‌ پيگيري لازم براي مشخص شدن اعتبار مورد نياز براي تكميل فاز اول ساختمان جهاد كشاورزي شهرستان...