بایدها و نبایدها مخصوص همسران

حجت الاسلام فاضلی یکی از راه های نداشتن ترس را تکیه به وعده های الهی عنوان کرد و گفت: مرد باید نترسد و زن از این که دامنش به گتاه آلوده نشود بترسد، مرد باید خسیس نباشد ولی زن نسبت به اموال مرد خسیس ب...

دلایل حضور دیرهنگام اورژانس شهرستان به محل حوادث از زبان مسئول...

قدیری گفت: مردم این اطمینان را داشته باشند زمانی که آمبولانس در سطح شهر بوده و حین انجام ماموریت در بیمارستان نباشد، نهایتا تا 10 دقیقه به محل حادثه خواهد رسید ولی برخی اوقات نیز تعداد ماموریت ها بسی...