امکان استفاده مردم شهرهای زیر ۱۰ هزارنفر از تسهیلات اشتغالزایی روستایی...

فرماندار برخوار با اشاره به اینکه پایین بودن نرخ بیکاری در شهرستان (۷/۱ درصد ) نباید موجب بی توجهی یا کم توجهی مسئولان به امر تولید و اشتغال زایی شود، یادآور شد: امکان استفاده شهروندان شهرهای زیر ۱۰ ...