توقیف ۵۰ حلب ۱۶ کیلوگرمی پنیر لیقوان و جمع آوری بیش از ۵۵۰ عدد سالاد ا...

از یک انبار مواد غذایی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد برخوار مقدار 50 حلب پنیر لیقوان، فاقد مشخصات بهداشتی کشف و توقیف شد. همچنین از این انبار بیش از 500 عدد سالاد الویه تاریخ گذشته کشف و توقیف شد....

دولت مجاز به واگذاری اسناد خزانه برای تسویه بدهی به پیمانکاران شد...

اعضای کمیسیون برنامه با تصویب بندی از لایحه بودجه به دولت اجازه دادند اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه سال به منظور تسویه بدهی خود بابت طرح های تملک دارایی تا سقف ۳۰ هزار می...