مخالفت آقای حاجی با تصویب طرح «تسری فوق‌العاده خاص به کارمندان سازمان ...

حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه/برخوار در مخالفت با کلیات این طرح گفت: مخالفت بنده در این جهت نیست که به اصل توجه و کارکنان بهزیستی و زحمت‌کش بودن آنها شکی داشته باشم اما می‌گویم ...