سپاه در راه خدمت به مردم تحت تاثیر هیچ اقدام فرافکنانه قرار نخواهد گرف...

شفیعی گفت: مردم باید بدانند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصیل ترین و مردمی ترین نهادی است که از متن مردم و برای خدمت به مردم به برکت انقلاب اسلامی به وجود آمده و با فرمان امام راحل و تحت رهبری های ...