تیم شهرداری حبیب آباد بر سکوی نایب قهرمانی مسابقات فوتسال پیشکسوتان بر...

در مسابقات فوتسال پیشکسوتان، تیم پیشکسوتان اصفهان مقام اول، تیم شهرداری حبیب آباد مقام دوم، تیم شادروان مجتبی داوری مقام سوم و تیم نشاط و فرهنگ دولت آباد مقام چهارم را کسب کردند....