پیگیری مسئولان برای پروژه آزادسازی جاده سین – دستگرد...

جلسه پیگیری آزادسازی جاده سین - دستگرد برگزار و مقرر شد بنیاد مسکن با همکاری اداره راه و شهرسازی شهرستان تا روز سه شنبه نسبت به تجهیز کارگاه اقدام کرده و در رابطه با آزاد سازی پروژه مذکور پیگیری های ...

قابل توجه پیمانکاران علاقمند به همکاری در پروژه ایستگاه آتش نشانی شهر ...

شهرداری سین درنظردارد نسبت به پروژه اجرای ایستگاه آتش نشانی با اعتباری بالغ بر ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ریال از محل اعتبارات شهرداری اقدام نماید .لذا پیمانکاران صاحب صلاحیت میتوانند حداکثر تامورخ۹۶/۱۰/۱۴ جهت دریافت...