ثبات در کشور حاصل وحدت ملی و پیوند نظام با توده های مردم است...

حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد گفت: امروز در بین کشورهای منطقه ایران اسلامی، با ثبات ترین نظام را داراست، زیرا ثباتی که پشتوانه این نظام است، سلاح نیست، بلکه ثبات سیاسی برآمده از وحدت ملی و پیوند...