کمک ۵۵۰ میلیون تومانی مردم و خیران برخوار در برنامه تلویزیونی یک شهر ض...

شب گذشته مردم و مسئولان شهرستان برخوار حماسه ای دیگر در احسان و اکرام رقم زدند و در برنامه یک شهر ضیافت بالغ بر پانصد و پنجاه میلیون تومان برای آزادی تعدادی از زندانیان غیر عمد جمع آوری کردند و با ای...