چشم زخم و راه درمان آن!

روح انسان دارای قدرت و آثار زیادی است که هنوز هم برای بشر ناشناخته است و نمونه‏ های بسیار کوچک آن در دنیای فعلی، مسأله تله پاتی، انتقال فکر از راه دور، سحر، ایجاد دوستی و دشمنی در افراد و کارهای عجیب...

روزهای سخت حسین محب‌اهری

حسین محب‌اهری این روزها با شرایط سخت تأمین هزینه‌های میلیون تومانی درمان بیماری دست و پنجه نرم می‌کند، وضعیتی که خود مانع پیشرفت درست روند درمانی می‌شود. ...