ما پای اقتصاد مقاومتی ایستاده ایم، مسئولان سنگ اندازی می کنند...

ما یک یاعلی گفتیم و پای تولید و اقتصاد مقاومتی ایستاده ایم اما مسوولان دامپزشکی سعی بر تعطیلی این مکان دارند؛ در حالی که اگر مجوز و پروانه لازم را به ما بدهند، ما با قوت به پرورش بلدرچین و کبک و فرآی...

روایتی از اقتصاد ایران/ تراز تجاری مثبت!...

متنوع کردن محصولات تولید داخلی و تقویت و سرمایه گذاری بر روی فرصت های مزیت دار و ضریب دار اقتصادی داخل در سایه احیاء، حمایت و تقویت بخش خصوصی، بنگاهای تولیدی و اقتصادی غیر نفتی است که می تواند تراز ت...