روایتی از اقتصاد ایران/ تراز تجاری مثبت!...

متنوع کردن محصولات تولید داخلی و تقویت و سرمایه گذاری بر روی فرصت های مزیت دار و ضریب دار اقتصادی داخل در سایه احیاء، حمایت و تقویت بخش خصوصی، بنگاهای تولیدی و اقتصادی غیر نفتی است که می تواند تراز ت...

روح خبیث!

نترسید نمی خواهم داستان فسیل شده برجام و قول و قرارهای چند ساله دولت تدبیر و امید را دوباره باز کنم! بحث اینس که ۲ میلیارد دلار ضرب در دلار ۳۵۰۰ تومنی ناقابل میشه چیزی حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان! ...

بررسی طرح بازنشستگی روستائیان، عشایر و کشاورزان در صحن علنی مجلس...

حاجی گفت: مشروط بر تایید کمیسیون تلفیق، کسانی که 10 سال بیمه صندوق روستائیان، عشایری و کشاورزی را پرداخت کرده باشند و بیمه پنج سال بعدی را هم به صورت یکجا پرداخت کنند، در صورتی که 65 سال سن داشته باش...