سوالی که مفتی وهابی را ضربه فنی کرد

یک بیننده عراقی در تماس با برنامه ای در شبکه "المجد" که میزبان "عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ" مفتی کل عربستان بود، از مجری برنامه خواست تا مطرح شدن کلیه سؤالاتش از قطع تماس وی خودداری نموده و به کلی...

دیگه جوش نزنید!

تقریبا همه ما این تجربه را داریم که یک روز صبح از خواب بیدار شویم و در حالی که استرس یک قرار مهم را داریم، ناگهان در مقابل آیینه متوجه شویم که یک جوش بزرگ و وقت‌ ناشناس با ظاهری ناخوشایند روی بینی‌ما...

قابل توجه خانمهای عاشق پیشه

این توصیه ها را یک مشاور روانشناس برای آن دسته از خانمهای عاشق پیشه مطرح کرده است که با هر ترفندی سعی میکنند مرد مورد علاقه شان را به سوی خود جلب کرده و کاری کنند تا وی از آنها خواستگاری کند. بهتر اس...