حبیب آباد در روز طبیعت

سالهاست به واسطه وجود پارک جنگلی 240 هکتاری در حبیب آباد شاهد حضور مسافرانی از مناطق مختلف استان هستیم. در روز سیزدهم فروردین نیز تعداد زیادی از مسافران در حبیب آباد به سر می برند یا از حبیب آباد ترد...